01 ธันวาคม 2552

ผลงานที่ผ่านมา

ท่องทั่วไทย เที่ยวไปทั่วโลก ในแบบที่คุณพอใจ


บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด
-ท่องเที่ยว กิจกรรม Walk Rally หัวหิน-ชะอำ 25-26 มิ.ย. 2549
บริษัท คิชิโมโต้ชังกิโย (ประเทศไทย) จำกัด
-ท่องเที่ยว ปาร์ตี้ กิจกรรม หัวหิน-ชะอำ 29 เม.ย.-พ.ค. 2549
-ท่องเที่ยว พักผ่อน ปาร์ตี้ เกาะช้าง 1-3 พ.ค. 2548
-ท่องเที่ยว สัมมนา พัทยา 5-7 พ.ค. 2550
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
-
ประชุมสัมมนา ระยอง 21-23 ต.ค. 2549
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ กระทรวงสาธรณสุข
-ประชุม ศึกษาดูงาน ประเทศเวียดนาม26-30 ต.ค.2549
โรงพยาบาลยันฮี กรุงเทพฯ
-ท่องเที่ยว สัมมนา กิจกรรม Walk Rally ระยอง 7-8 มิ.ย. 2548
บริษัท เมริกัน ปิโตรเคมิคอล จำกัด
-ท่องเที่ยว ปาร์ตี้ มหกรรมพืชสวนโลก เชียงใหม่ 24-26 พ.ย. 2549
-ท่องเที่ยว ปาร์ตี้ ทะเลตรัง จ.ตรัง 7-10 ธ.ค.02550
-ท่องเที่ยว ปาร์ตี้ อ.ปาย แม่ฮองสอน 4-8 ม.ค. 2552
บริษัท โอวัล โอเทค คอนโทรล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
-ท่องเที่ยว ปาร์ตี้ ทะเลหมอก เขาพะเนินทุ่ง เพชรบุรี 2-5 ธ.ค. 2547
บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด
-ตัวแทนจำหน่าย(นครสวรรค์)ท่องเที่ยวพัทยา-เกาะล้าน 2551
-ตัวอทนจำหน่าย(ต.บ้านหมอสระบุรี)ท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ 2551
-ท่องเที่ยว ปาร์ตี้ หัวหิน-ชะอำ 7-8 พ.ค. 2550
-ตัวแทนจำหน่าย (จากนครสวรรค์) ท่องเที่ยว พัทยา 20-22 มี.ค. 2550
-ตัวแทนจำหน่าย(จากสุพรรณบุรี) ท่องเที่ยว เชียงใหม่ 21-24 ต.ค. 2550
-ตัวแทนจำหน่ายจากทั่วประเทศ ท่องเที่ยว ญี่ปุ่น 21-27 ก.พ. 2552
บริษัท นำหง่ายฮง จำกัด
-ท่องเที่ยว กิจกรรม ปาร์ตื้ เขาใหญ่ 2-3 มี.ค. 2547
-ท่องเที่ยว ปาร์ตี้ ทะเลหมอก เขาพะเนินทุ่ง เพชรบุรี 3-4 มี.ค. 2548
-ท่องเที่ยว กิจกรรม ปาร์ตี้ ระยอง 2-3 มี.ค. 2549
-ท่องเที่ยว กิจกรรม ปาร์ตี้ ชะอำ 23-24 พ.ค.2552
บริษัท โอตานิ (ประเทศไทย) จำกัด
-ท่องเที่ยว ปาร์ตี้ ดำน้ำ เกาะช้าง 11-13 ธ.ค. 2550
-ท่องเที่ยว หัวหิน-ชะอำ 12-14 พ.ค. 2550
กรมส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
-ดูงาน ชลบุรี-จันทบุรี 13-14 มิ.ย. 2550 /
-ดูงาน ลำพูน เ ชียงใหม่ - ตาก 10-14 ธ.ค.5-2551
กลุ่มข้าราชการและแม่บ้าน อ.หันคา ชัยนาจ
-ท่องเที่ยว ประจำปี 2552 มาเลเซียสิงคโปร์
สำนักกฎหมาย ธ.กรุงศรีอยุธยา(จี อี ปัจจุบัน)
-ท่องเที่ยว ประชุม สัมมนา ประจำปี 2552 ชะอำ
-ท่องเที่ยวกิจกรรม เกาะช้าง 27-29 มี.ค. 2548 /
15-17 พ.ค 2552
-ท่องเที่ยว เชียงใหม่-เชียงราย-พม่า10-13 ก.พ..2549
-ท่องเที่ยวกิจกรรม ปราณบุรี 28-29 ต.ค. 2549
-ท่องเที่ยว ลาว-เขมร 8-11 ธ.ค. 25 2552
สำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
-ท่องเที่ยวสัมมนาเชิงวิชาการโดย: อาจารย์สุรวงศ์ วัฒนกุล และ
กิจกรรม Walk Rally ชะอำ 27-29 ก.พ.
มหาวิทยาลัยรังสิต
-ท่องเที่ยว ประชุม สัมมนา ประจำปี 2552
โรงแรม ยูเรเซีย
โรงพยาบาล อ.หันคา จ.ชัยนาจ
-ประชุมสัมมนา กิจกรรม Walk Rally เขาใหญ่
30 ก.ค. -01 ส.ค. 2550
-ประชุมสัมมนา กิจกรรม Walk Rally เขาใหญ่
03-04 ส.ค. 2550
-ท่องเที่ยว สัมมนา ประจำปี 2552 ที่ โรงแรม Ramayana เกาะช้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย จ.นครนายก
-ศึกษาดูงาน ขอนแก่น – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด
15-18 ส.ค. 2549
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จ.นครราชสีมา
-ท่องเที่ยว ศึกษา ดูงาน ชุมชนดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น
จังหวัดระยอง 19-21 ต.ค. 2550
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน จ. นครราชสีมา
-ท่องเที่ยว ศึกษา ดูงาน ชุมชนดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กดีเด่น
จังหวัดระยอง19-21 ต.ค. 2550
-สัมมนา ศึกษาดูงาน การเลี้ยงโคเนื้อ และการเลี้ยงอูด
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ ลำพญากลาง จ.พลบุรี
28-29 เม.ย. 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา จ.ขอนแก่น
-ท่องเที่ยว ศึกษา ดูงาน ระยอง 04-06 เม.ย. 2547
-ท่องเที่ยว ศึกษา ดูงาน ประจวบฯ 12-14 มี.ค. 2548
ชมรม มิตรสุขสรรค์ กรุงเทพฯ
-ท่องเที่ยว ปาร์ตี้ มหกรรมพืชสวนโลก 13-16 ธ.ค. 2549
-ท่องเที่ยว ปาร์ตี้ สปป.ลาวใต้ 12-15 ก.ค. 1549
-ท่องเที่ยว ปาร์ตี้ สปป.ลาวเหนือ 2-5 ส.ค. 2549
บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด
- ท่องเที่ยวเกาะสมุย 13-15 มี.ค. 20-22มี.ค.2552
- ท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัด 14-15 มี.ค. 2552
-ท่องเที่ยวญีปุน 21-27 ก.พ. 2552
-นำคณะตัวแทนจำหน่าย ท่องเที่ยว เขาใหญ่ 26-27 ต.ค.2552
กลุ่มบริษัทในเครือ กอเทพวัลย์ จำกัด
-ท่องเที่ยวประจำปี 2552 โรงแรม จุลดิส เขาใหญ่ 29-30 ส.ค.52
กลุ่มสหกรณ์การเกษตร อุตรดิตถ์ โดย บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด
-เที่ยวชม แปลงสาธิต ท่องเที่ยว ชะอำ 16-18 ต.ค 2552
-ฯลฯ-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น