09 ธันวาคม 2552

ท่องทั่วไทย เที่ยวไปทั่วโลก ในแบบที่คุณพอใจ


A.S.& S TRAVEL
เอ.เอส. แอนด์ เอส ทราเวล
ใบอนุญาตประกอบการ ( ททท ) เลขที่ 11/3942
53
/222 หมู่ 2 ซ.โชคชัย 4 ถ.ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 02- 9079889 , 02- 9077227 โทรสาร : 02-5709349

ท่องทั่วไทย เที่ยวไปทั่วโลก ในแบบที่คุณพอใจ

เอ.เอส.แอนด์ เอส ทราเวล ได้เปิดดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ แต่ในสภาวะเศรษฐกิจของไทยเราในขณะนี้ทาง เอ.เอส.แอนด์ เอส ทราเวล พร้อมทีมงาน จึงได้เน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นอันดับแรก ตามนโยบาย เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่ทั่วโลก ประสบอยู่ในขณะนี้ พร้อมทั้งให้สอดคล้องกับ คำว่า “เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก”เพราะทุกภาคของไทยเรา มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ภูเขา น้ำตก ทะเล สถานที่ สำคัญทางประวัติศาสตร์ ทางพระพุทธศาสนา และแหล่งอารยะธรรม ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ อีกทั้งยังช่วยกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่น ภูมิภาคและชุมชนต่างๆ
ดังนั้น เราจึงอยากให้คนไทยท่องเที่ยวในประเทศที่ทุกท่านอาจยังไม่เคยได้สัมผัส เพื่อเป็นประโยชน์ ความรู้ การพัฒนา ความรักความสามัคคีและความสนุกสนาน พร้อมทั้งเป็นโบนัสพิเศษให้กับคณะ และ บุคลากรในหน่วยงาน หรือองค์กรของท่านได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
เอ.เอส.แอนด์ เอส ทราเวล และทีมงานมืออาชีพที่มีมากด้วยประสบการณ์มานานกว่า 10 ปี พร้อมและยินดีเสมอ ที่จะคอยให้บริการทุกท่านตลอดการเดินทาง ทุกระดับ ประทับใจ เพราะเราต้องการมอบสิ่งดีๆ ให้กับคณะที่ร่วมเดินทางเสมอ

พิเศษสุด....ทุกคณะที่เดินทางกับ เอ.เอส.แอนด์ เอส ทราเวล


มีประกันอุบัติเหตุ ระหว่างเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล ท่านละ 500,000 บาท


พร้อมภาพ หรือ วีซีดี สำหรับให้คณะเก็บไว้เป็นที่ระลึก


เดินทางกับ เอ.เอส.แอนดน์ เอส ทราเวล ทุกท่านจะมีความรู้สึกประทับใจไม่รู้ลืม


03 ธันวาคม 2552

บริการจัดท่องเที่ยว/ปาร์ตี้ แบบหมู่คณะ

ท่องทั่วไทยเที่ยวไปทั่วโลกในแบบที่คุณพอใจ

เอ.เอส.แอนด์ เอส ทราเวล ไม่ได้แค่คำว่า ท่องเที่ยวพักผ่อนเพียงอย่างเดียว แต่เรายังมีทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยความ สามารถและประสบการณ์ ที่คอยเสริมสร้างกิจกรรม สันทนาการ ในรูปแบบต่างๆให้หลากหลาย อาทิ กิจกรรม Walk Rally /Fun Fair / Talk Show โดยอาจารย์ที่มีความสามารถและมีชื่อเสียงระดับประเทศ /แฟนตาซี กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเวที ตลอดจนความคิดใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ ความรู้ การพัฒนา ความรักความสามัคคี และความสนุกสนาน อีกทั้งยังเป็นโบนัสพิเศษประจำปีให้กับท่านและบุคลากร ในหน่วยงานหรือองค์กรของท่านได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

เอ.เอส.แอนด์ เอส ทราเวล พร้อมที่จะเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวในแบบต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสานและภาคตะวันออก ให้สมกับ คำว่า เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก

สำหรับโปรแกรมต่างประเทศ อาทิเช่น ลาว เขมร พม่า เกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกง ไต้หวัน จีน เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย ออสเตรเลีย ทางยุโรป แม้กระทั้งกลุ่มสแกน เรา เอ.เอส.แอนด์ เอส พร้อมทีมงาน เลือกสรรแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้กับคณะผู้ร่วมเดินทางกับเราเสมอ จึงกล้ารับประกันคุณภาพ และราคาที่เป็นธรรม ตามงบประมาณที่ตั้งเอาไว้ รวมทั้งรายละเอียด โปรแกรมการเดินทาง และ สถานที่ต่างๆให้กับคณะของท่านตามต้องการ
เอ.เอส.แอนด์ เอส พร้อมทีมงาน ยินดีเสมอที่จะคอยให้บริการทุกท่าน ทุกคณะ ทุกองค์กร และทุกหน่วยงาน
สนใจ สามารถติดต่อหรือสอบถามโปรแกรมต่างๆ

ได้ที่ .- 02-9079889 Fax 02-5709349

02 ธันวาคม 2552

บริการจัดกรุ๊ปสัมมนา ประชุม ศึกษาดูงาน

เอ.เอส.แอนด์ เอส ทราเวล พร้อมทีมงานทุกคนล้วนมีประสบการณ์และมีความรักในอาชีพการทำทัวร์มาอย่างยาวนาน การจัดท่องเที่ยวในชิงวิชาการ/ ประชุม/สัมมนา และศึกษาดูงาน ก็ยังเป็นงานถนัดอีกทางหนึ่งของเรา ซึ่งทุกๆหน่วยงาน หรือองค์กรก็คงจะให้ความสำคัญในการ ประชุม สัมมนา รวมถึง การศึกษา ดูงาน ของหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายในแนวทางเดียวกัน คือ
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์ ให้กับหน่วยงานและองค์กรให้มากยิ่งขึ้น
2. ช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
3. เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานหรือองค์กร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้
4. สร้างความรักและความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงานให้มากยิ่งขึ้น
5. ทำให้เกิด ความรักในหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อพัฒนาและนำไปสู่ความสำเร็จแก่หน่วยงานและองค์กรนั้นๆ

กลยุทธ์การจัดประชุมสัมมนา และวัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามรถและประสบการณ์ให้สูงยิ่งขึ้น
2. เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง
3. เพื่อการตัดสินใจหรือการกำหนดนโยบาย
4. เพื่อละลายหรือฟอกพฤติกรรมที่ติดเกาะอย่างเหนียวแน่นให้ลดน้อยลง
5. เพื่อให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวาง

องค์ประกอบของการสัมมนา
1. องค์ประกอบทางด้านเนื้อหา
1.1 จุดมุ่งหมายของการจัดสัมมนา
1.2 หัวข้อให้ความรู้ซึ่งอาจจัดในรูปการบรรยายหรืออภิปราย
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟังสัมมนาได้รับข้อมูลที่ชัดเจน
1.3 หัวข้อสัมมนา
1.4 กำหนดการสัมมนา
1.5 ผลที่ได้จาการสัมมนา
2. องค์ประกอบทางด้านบุคลากร
2.1 คณะกรรมการเตรียมการสัมมนา
2.2 คณะกรรมการจัดการสัมมนา
2.3 วิทยากร
2.4 สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมและสัมมนา
2.5 เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล

3. องค์ประกอบทางด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ

4. องค์ประกอบทางด้านเวลา เป็นต้น

01 ธันวาคม 2552

ผลงานที่ผ่านมา

ท่องทั่วไทย เที่ยวไปทั่วโลก ในแบบที่คุณพอใจ


บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด
-ท่องเที่ยว กิจกรรม Walk Rally หัวหิน-ชะอำ 25-26 มิ.ย. 2549
บริษัท คิชิโมโต้ชังกิโย (ประเทศไทย) จำกัด
-ท่องเที่ยว ปาร์ตี้ กิจกรรม หัวหิน-ชะอำ 29 เม.ย.-พ.ค. 2549
-ท่องเที่ยว พักผ่อน ปาร์ตี้ เกาะช้าง 1-3 พ.ค. 2548
-ท่องเที่ยว สัมมนา พัทยา 5-7 พ.ค. 2550
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
-
ประชุมสัมมนา ระยอง 21-23 ต.ค. 2549
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ กระทรวงสาธรณสุข
-ประชุม ศึกษาดูงาน ประเทศเวียดนาม26-30 ต.ค.2549
โรงพยาบาลยันฮี กรุงเทพฯ
-ท่องเที่ยว สัมมนา กิจกรรม Walk Rally ระยอง 7-8 มิ.ย. 2548
บริษัท เมริกัน ปิโตรเคมิคอล จำกัด
-ท่องเที่ยว ปาร์ตี้ มหกรรมพืชสวนโลก เชียงใหม่ 24-26 พ.ย. 2549
-ท่องเที่ยว ปาร์ตี้ ทะเลตรัง จ.ตรัง 7-10 ธ.ค.02550
-ท่องเที่ยว ปาร์ตี้ อ.ปาย แม่ฮองสอน 4-8 ม.ค. 2552
บริษัท โอวัล โอเทค คอนโทรล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
-ท่องเที่ยว ปาร์ตี้ ทะเลหมอก เขาพะเนินทุ่ง เพชรบุรี 2-5 ธ.ค. 2547
บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด
-ตัวแทนจำหน่าย(นครสวรรค์)ท่องเที่ยวพัทยา-เกาะล้าน 2551
-ตัวอทนจำหน่าย(ต.บ้านหมอสระบุรี)ท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ 2551
-ท่องเที่ยว ปาร์ตี้ หัวหิน-ชะอำ 7-8 พ.ค. 2550
-ตัวแทนจำหน่าย (จากนครสวรรค์) ท่องเที่ยว พัทยา 20-22 มี.ค. 2550
-ตัวแทนจำหน่าย(จากสุพรรณบุรี) ท่องเที่ยว เชียงใหม่ 21-24 ต.ค. 2550
-ตัวแทนจำหน่ายจากทั่วประเทศ ท่องเที่ยว ญี่ปุ่น 21-27 ก.พ. 2552
บริษัท นำหง่ายฮง จำกัด
-ท่องเที่ยว กิจกรรม ปาร์ตื้ เขาใหญ่ 2-3 มี.ค. 2547
-ท่องเที่ยว ปาร์ตี้ ทะเลหมอก เขาพะเนินทุ่ง เพชรบุรี 3-4 มี.ค. 2548
-ท่องเที่ยว กิจกรรม ปาร์ตี้ ระยอง 2-3 มี.ค. 2549
-ท่องเที่ยว กิจกรรม ปาร์ตี้ ชะอำ 23-24 พ.ค.2552
บริษัท โอตานิ (ประเทศไทย) จำกัด
-ท่องเที่ยว ปาร์ตี้ ดำน้ำ เกาะช้าง 11-13 ธ.ค. 2550
-ท่องเที่ยว หัวหิน-ชะอำ 12-14 พ.ค. 2550
กรมส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
-ดูงาน ชลบุรี-จันทบุรี 13-14 มิ.ย. 2550 /
-ดูงาน ลำพูน เ ชียงใหม่ - ตาก 10-14 ธ.ค.5-2551
กลุ่มข้าราชการและแม่บ้าน อ.หันคา ชัยนาจ
-ท่องเที่ยว ประจำปี 2552 มาเลเซียสิงคโปร์
สำนักกฎหมาย ธ.กรุงศรีอยุธยา(จี อี ปัจจุบัน)
-ท่องเที่ยว ประชุม สัมมนา ประจำปี 2552 ชะอำ
-ท่องเที่ยวกิจกรรม เกาะช้าง 27-29 มี.ค. 2548 /
15-17 พ.ค 2552
-ท่องเที่ยว เชียงใหม่-เชียงราย-พม่า10-13 ก.พ..2549
-ท่องเที่ยวกิจกรรม ปราณบุรี 28-29 ต.ค. 2549
-ท่องเที่ยว ลาว-เขมร 8-11 ธ.ค. 25 2552
สำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
-ท่องเที่ยวสัมมนาเชิงวิชาการโดย: อาจารย์สุรวงศ์ วัฒนกุล และ
กิจกรรม Walk Rally ชะอำ 27-29 ก.พ.
มหาวิทยาลัยรังสิต
-ท่องเที่ยว ประชุม สัมมนา ประจำปี 2552
โรงแรม ยูเรเซีย
โรงพยาบาล อ.หันคา จ.ชัยนาจ
-ประชุมสัมมนา กิจกรรม Walk Rally เขาใหญ่
30 ก.ค. -01 ส.ค. 2550
-ประชุมสัมมนา กิจกรรม Walk Rally เขาใหญ่
03-04 ส.ค. 2550
-ท่องเที่ยว สัมมนา ประจำปี 2552 ที่ โรงแรม Ramayana เกาะช้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย จ.นครนายก
-ศึกษาดูงาน ขอนแก่น – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด
15-18 ส.ค. 2549
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จ.นครราชสีมา
-ท่องเที่ยว ศึกษา ดูงาน ชุมชนดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น
จังหวัดระยอง 19-21 ต.ค. 2550
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน จ. นครราชสีมา
-ท่องเที่ยว ศึกษา ดูงาน ชุมชนดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กดีเด่น
จังหวัดระยอง19-21 ต.ค. 2550
-สัมมนา ศึกษาดูงาน การเลี้ยงโคเนื้อ และการเลี้ยงอูด
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ ลำพญากลาง จ.พลบุรี
28-29 เม.ย. 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา จ.ขอนแก่น
-ท่องเที่ยว ศึกษา ดูงาน ระยอง 04-06 เม.ย. 2547
-ท่องเที่ยว ศึกษา ดูงาน ประจวบฯ 12-14 มี.ค. 2548
ชมรม มิตรสุขสรรค์ กรุงเทพฯ
-ท่องเที่ยว ปาร์ตี้ มหกรรมพืชสวนโลก 13-16 ธ.ค. 2549
-ท่องเที่ยว ปาร์ตี้ สปป.ลาวใต้ 12-15 ก.ค. 1549
-ท่องเที่ยว ปาร์ตี้ สปป.ลาวเหนือ 2-5 ส.ค. 2549
บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด
- ท่องเที่ยวเกาะสมุย 13-15 มี.ค. 20-22มี.ค.2552
- ท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัด 14-15 มี.ค. 2552
-ท่องเที่ยวญีปุน 21-27 ก.พ. 2552
-นำคณะตัวแทนจำหน่าย ท่องเที่ยว เขาใหญ่ 26-27 ต.ค.2552
กลุ่มบริษัทในเครือ กอเทพวัลย์ จำกัด
-ท่องเที่ยวประจำปี 2552 โรงแรม จุลดิส เขาใหญ่ 29-30 ส.ค.52
กลุ่มสหกรณ์การเกษตร อุตรดิตถ์ โดย บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด
-เที่ยวชม แปลงสาธิต ท่องเที่ยว ชะอำ 16-18 ต.ค 2552
-ฯลฯ-

รับจอง จำหน่าย ตั๋วเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศ


เอ.เอส.แอนด์ เอส ทราเวล รับจอง จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในราคาถูก
และเป็นกัน


แพ็คเกจทัวร์
เอ.เอส.แอนด์ เอส ทราเวล ยังให้ความสำคัญกับทุกๆท่าน ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวแบบส่วนตัว ครอบครัว เพื่อนสนิท มิตรสหาย โดยรับจัดเป็น แพ็คเกจทัวร์ ตามโปรแกรม ราคาและความพึงพอใจของท่าน พร้อมทั้งเลือกสรร ห้องพักหรือโรงแรมที่มีคุณภาพให้ทุกท่านได้เลือกทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมสายการบินที่ถูก เดินทางสะดวก รวดเร็ว ให้กับทุกๆท่านในทุกสถานที่ของการเดินทาง
สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลได้ที่.-
เอ.เอส.แอนด์ เอส ทราเวล โทร: 02-9079889 , 02-9077227
แฟ็กซ์: 02-5709349
081-8042184 , 080-0509188

บริการจองห้องพัก โรงแรม รีสอร์ทเพิ่มรูปภาพ

การเดินทางท่องเที่ยว ทำธุรกิจสถานที่ต่างๆ หัวใจสำคัญคือ ที่พัก
เอ.เอส.แอนด์ เอส ทราเวล ยินดีที่จะให้บริการ ทางด้านนี้ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รีสอร์ท ในราคาพิเศษ สะดวกสบาย รวดเร็วถูกกว่าที่ท่านจองเอง